Събота,

Ях­ти на про­мо­ция

От: Стандарт -
A
A
A
  • Ця­ла сед­ми­ца Че­рен пе­тък, хар­чим ре­кор­д­ни­те 1,5 млрд. лв.

Ях­ти с на­ма­ле­ние. То­ва е ед­но от най-ек­зо­тич­ни­те пред­ло­же­ния за Чер­ния пе­тък, ко­и­то пред­ла­га плат­фор­ма­та eMAG. За нея де­нят за су­пер­па­зар, кой­то ина­че е на 29 но­ем­в­ри, ще за­поч­не по-ра­но - на 22 но­ем­в­ри, и ще про­дъл­жи до 01:59:59 ч. на 23.11.2019 г. Сред нес­тан­дар­т­ни­те пред­ло­же­ния са още ин­вес­ти­ци­он­но зла­то, ав­то­мо­би­ли и мо­то­цик­ле­ти и до­ри по­чив­ки на ек­зо­тич­ни дес­ти­на­ции.

Ця­ла сед­ми­ца Че­рен пе­тък пред­ла­гат по­ве­че­то ма­га­зи­ни и плат­фор­ми за он­лайн па­за­ру­ва­не. Очак­ва се по­ло­ви­на­та бъл­га­ри да се впус­нат в го­ля­мо­то хар­че­не. По­ра­ди на­рас­на­ли­те до­хо­ди и уве­ли­че­но­то пот­реб­ле­ние прог­но­зи­те са все­ки да за­де­ли сред­но по 500 лв. и кам­па­ни­я­та да глът­не ре­кор­д­ни­те над 1,5 ми­ли­ар­да ле­ва. Най-мал­ко 50 млн. ле­ва пък се очак­ва да бъ­дат по­куп­ки­те на сто­ки чрез бан­ко­ви кар­ти на са­мия 29 но­ем­в­ри.

Всичко за промоциите за Черния петък, четете в новия брой на в. "Стандарт", който е на вестникарските сергии

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички