Неделя,

Хороскоп

Риби

Влиянието на планетите обуславя множеството ви романи и увлечения. Бракът ви може да бъде толкова необикновен, че да предизвика сериозни разногласия с кръвните ви роднини.
Успехът или падението ви зависи от това коя страна на натурата си проявявате – слабата или силната.