След 5 часово заседание: Осъдиха мъж за купуване на гласове в Плевен
Бум от жалби срещу вота в Перник


07:25 ч.

08.11.15

8 мин.

1957

4

0

Номер 1 сме в ЕС по дял на сивата икономика

от Вирджиния Кирова |

Номер 1 сме в ЕС по дял на сивата икономика

Липсата на квалифицирани кадри е сериозно предизвикателство пред IT фирмите


Проучване показва, че компаниите, управлявани от жени, са по-успешни, казва Боряна Манолова


- Държавата трябва да стимулира светлия бизнес


- Все по-важна става необходимостта от реформа в правораздаването, която да сложи край на бавните съдебни процедури


- В Siemens имаме глобална политика за увеличаване броя на дамите на топ мениджърски позицииД-р Инж. Боряна Манолова е един от онези рядко срещани специалисти, които започват кариерата си скромно, от най-ниските стъпала на държавните институции. От 2009 г. насам тя управлява българския клон на гиганта Siemens. Завършва образованието си изцяло в България и има две магистърски степени - по корпоративно управление от Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов и по електротехника и микроелектроника от Техническия университет в Русе. В допълнение има множество сертификати от мениджърски курсове за управление на персонала и корпоративни финанси от университета "Бокони", Италия.


- Г-жо Манолова, колко опасно е явлението "сива икономика"? Усеща ли се влиянието й в секторите, в които оперира Siеmens?

- Сивата икономика е част от икономическата действителност у нас. Едно от доказателствата за това са актуални данни, според които сенчестият бизнес представлява близо 30 на сто от БВП на страната, като това ни поставя на челно място в ЕС по този незавиден показател. Като компания, която работи в България, Siemens също не може да остане изолирана от преките и косвени ефекти на сенчестата икономика. Тя влияе негативно на икономическия просперитет на България, възпрепятства инвестициите и уронва имиджа на страната ни като място, привлекателно за навлизането на чужди компании. Затова са необходими адекватни и ефективни действия, които да ограничат незаконните практики.
Една от инициативите в тази посока е националната кампания "Бизнес на светло за по-добро бъдеще!", организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, чийто член е Siemens България, съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. Това е кауза, добрите резултати от която биха били в полза на всички.

- Кои са най-големите пречки пред бизнеса в България като цяло? Какви мерки трябва да се вземат, за да се подобри положението?

- Несигурната икономическа среда, тромавата администрация и сравнително високият дял на сивата икономика продължават да бъдат едни от основните пречки за развитието на бизнеса в България. Въпреки желанието на голяма част от българските компании да работят на светло (а аз съм убедена в това!) сенчестата икономика продължава да задушава легалния бизнес у нас. За да бъдат преодолени трупаните с години проблеми, е необходима намесата на държавата.

Засилването на институционалния капацитет е един от аспектите на този процес. То трябва да бъде съпроводено и със стъпки за намаляване на административните тежести и увеличаване на ползите от правенето на бизнес в "светлия" спектър на икономиката. На този фон още по-важна става необходимостта от реформа в сферата на правораздаването, която да сложи край на тромавите и бавни съдебни процедури, които тормозят бизнеса. Същевременно "сивият" сектор не е нещо, което може да бъде преодоляно с един-единствен законодателен акт. Това е продължителен процес, за чийто успех са необходими общите усилия на държавата, бизнеса, синдикатите и цялото общество.

- Завършили сте образованието си в страната. Достатъчно ли е висшето образование в българските университети за създаването на наистина добри млади специалисти ?

- В ерата на глобализация образованието трябва да бъде все по-дигитализирано и интересно за младежите и да отговаря на образователните потребности, наложени от времето, в което живеем. Преди години една от основните забележки към висшето образование у нас беше, че то не съответства в пълна степен на потребностите на бизнеса. Смятам, че днес висшите учебни заведения работят все по-активно в тази посока, а и нашата практика също показва това.

Като компания, за която образованието е един от основните приоритети, Siemens България работи традиционно с водещите технически университети в страната. В рамките на партньорството ни осигуряваме съвременни технологии за оборудване на учебни лаборатории, под различни форми наши специалисти споделят информация и ноу-хау от практиката, като по този начин показваме на студентите връзката между теория и практика. Имаме и стажантски програми, чрез които даваме възможност на младежи, предимно от инженерни специалности, да започнат работа при нас. Тази симбиотична връзка е от полза както за студентите и младите специалисти, така и за нас като компания.

- IT индустрията често е давана за пример за успешен и бързо развиващ се икономически сектор в България. Ще продължи ли тази тенденция в бъдеще ?

- Безспорно статистиката показва, че през последните години IT индустрията се утвърди като един от най-проспериращите бизнеси в страната. Очевидно е, че този сектор има голям потенциал за развитие. Същевременно все повече компании от този бранш алармират, че бизнесът страда от липсата на квалифицирани кадри. Това е сериозно предизвикателство, което е свързано и с по-нататъшното развитие на IT индустрията. За преодоляването му е необходимо образователните институции, държавата и бизнесът да работят в синхрон.- Погледнато в дългосрочен план - положителен или отрицателен ефект ще имат outsourcing компаниите за икономиката на страната ?

- Проучвания сочат, че аутсорсинг индустрията е сред най-бързо развиващите се в света, като България все повече се затвърждава като една от привлекателните аутсорсинг дестинации благодарение на относително ниски разходи за труд, наличието на подходяща инфраструктура и добрата подготовка на кадрите. Все повече компании избират страната ни, за да изнесат част от своето производство, услуги или R&D дейности. Това позволява откриването на нови работни места, като същевременно оказва положителен ефект върху имиджа на страната ни като надеждна и желана бизнес дестинация. Прогнозите са, че тези аутсорсинг процеси ще продължат и в бъдеще, така че страната ни може и трябва да се възползва от това развитие.

- На наскоро провелата се Първа международна LEAN конференция в България Siеmens бяха посочени като пример за компания, с качествено вътрешно управление и положително развитие. Какъв е методът ви на управление и какво е нужно за създаването и поддържането на хармоничен екип и благоприятна работна среда?

- Това, което споделяте, е изключителен комплимент за Siemens България. Действително, заедно с целия ми екип се стараем да създаваме възможно най-благоприятна среда, в която всеки служител да се чувства максимално комфортно и да може да развива своя потенциал.

Siemens е компания, в която, заради разнообразието от бизнеси, работят различни специалисти. Това е многообразие от опит и експертиза, което се опитваме да управляваме по оптимален начин. В този процес се стремим да намерим баланс между това да извлечем най-доброто за компанията от този ценен ресурс, какъвто е опитът на всеки един от служителите, и това всеки един от тях да се чувства оценен и удовлетворен от работата си. Предоставяме възможности за обучение и развитие, осигуряваме редица социални придобивки. Правим и проучвания сред служителите и търсим активно тяхната обратна връзка, въз основа на която след това, ако е необходимо, предприемаме и последващи действия. За да бъдем желан работодател, е необходимо непрекъснато да работим за това.

- Siеmens ще продължи ли с разрастването си в България и в какви направления? Каква е равносметката за последните 6 г., откакто поехте длъжността изпълнителен директор в компанията, и как виждате бъдещето?

- В България Siemens оперира в областта на транспортната и градска инфраструктура, индустрия, енергетика и здравеопазване. Това са ключови области, в които имаме традиционна експертиза вече повече от 160 години. Във всяка една от тези сфери имаме множество успешно реализирани проекти в България.

Въпреки трудната икономическа ситуация през последните години Siemens България не само успя да запази, но и да разшири присъствието си в страната. Увеличихме производствения си капацитет в Правец, развихме нови дейности и проекти със създаването на компетентния център по сградни технологии, и на не последно място, затвърдихме се като желан и привлекателен работодател.

Желанието ни е за в бъдеще да продължим да работим в областите, в които сме лидери - дигитализация, електрификация и автоматизация, като същевременно продължаваме да търсим нови възможности и перспективи. Компанията ни непрекъснато се развива, за да е в крак с глобалните тенденции, и във всяка една от тези сфери можем да предложим нови продукти, решения и иновации.


- В световен план все повече жени заемат високи ръководни постове. Въпреки това негативизмът продължава да е голям и джендър въпросите продължават да са актуални. Как стои България в това отношение? Какво спомогна най-много за подобряване на положението и какви мерки трябва да се предприемат за премахването на половата дискриминация напълно?

- Факт е, че темата за равенството между мъжете и жените става все по-актуална както в световен мащаб, така и в България. У нас все още има доста предизвикателства, с които предстои да се справим, но също така вече имаме и своите успехи. Едно от доказателствата за това е изследване на Европейската комисия от 2015 г., което отчита напредък в политиките на равенство между половете през годината и според което България се издига с четири позиции в Индекса за равенство между половете. Това показва, че у нас се полагат реални усилия, които водят и до конкретни резултати. Безспорна роля в преодоляването на неравенството между половете има държавата и по-специално Министерството на труда и социалната политика, което неотдавна представи законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете. В процеса по преодоляването на неравенството между половете обаче трябва да бъде въвлечен и бизнесът. В Siemens имаме глобална политика за увеличаване броя на жените на топ мениджърски позиции. Това наше желание не е самоцелно - според проучвания по темата компании с голям дял на жените в управителните съвети са по-успешни в сравнение с фирмите, в които ръководните позиции се заемат предимно от мъже.

Преодоляването на неравенството между половете е и моя лична кауза. В качеството ми на председател на Съвета на жените в бизнеса в България това е един от основните приоритети, по които работим заедно с останалите членове на екипа.


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Потребител · 08:12 · 11.11.2015
Тази кукувица откъде ги има тези данни ?
Потребител · 02:32 · 09.11.2015
Интересното е че все се говори за сенчест бизнес, но до момента никой (НАП например) не е излязал с една статистика, в КОИ отрасли е сенчестия бизнес и КАКВО се прави по въпроса! Може би има защо! Сенчестия биснес (цели 30% !) явно си има протекцията на съответното ниво. И не пишете пак за самоосигуряващите се, щото те не генерират и 1% със се парите под масата.
Потребител · 22:44 · 08.11.2015
Ние вообще сме единствено по простотии. Но някои сме "дръпнали" умствено нагоре и слава на Бога!
Потребител · 20:41 · 08.11.2015
Не сме и очаквали друго.
Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент