14:15 ч.

18.05.17

8 мин.

0

0

0

Българската медицинска онкология се развива с бързи темпове

от Мина Иванова |

Българската медицинска онкология се развива с бързи темпове

Ракът на яйчниците дава късни симптоми, казва проф. Асен Дудов


Проф. д-р Асен Дудов, дм от Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център коментира пред "Стандарт" риска от рак от яйчниците и развитието на българската медицинска онкология.  Проф. Дудов е председател на Българското онкологично научно дружество /БОНД/ и национален консултант по Медицинска онкология.


 


- Професор Дудов, зачестяват ли напоследък случаите на рак на яйчниците и каква е смъртността при това заболяване?
За съжаление ракът на яйчниците макар и плавно непрекъснато нараства. Той е 6-ти по заболеваемост при хората и 5-ти при смъртност при жените. Няма рязък „бум", но непрекъснатото увеличение на болните и тяхната дълга преживяемост, благодарение на съвременното лечение го прави важен социален проблем. Важно е, че голяма част от пациентките, са в работоспособна възраст и е важно да се съхранява в максимална степен тяхната възможност пълноценно и свободно да живеят и работят.
- Кои са първите симптоми, за които трябва да внимават жените?
Поради особеното си разположение и голямото пространство в което могат да растат яйчниковите тумори, те често дават късни симтоми. Оплакванията са различни, нехарактерни и ако не се мисли насочено за рак на яйчника, биха могли да се пропуснат или оценят твърде късно.
- Колко често жената трябва да посещава своя гинеколог с цел скрининг?
Редно е жените да посещават гинеколог поне два пъти годишно, тъй като скрининг за рак на яйчника няма и само прегледите, които често се налага при съмнение да се съчетават с ехография на корема и малкия таз дават диагнозата.
- Има ли генетична обусловеност при това заболяване?
Както при повечето солидни тумори съществуват и спорадични /спонтанни/ мутации така и при рака на яйчниците съществува и друга форма – наследственото предразположение. То се изразява в наличието на генетична мутация BRCA 1/2 и от една страна показва, че майките, сестрите или дъщерите на подобни пациентки, са предразполежени към развитие на рак на яйчника. Този генетичен тест показва също така, че жените които имат мутацията биха могли да се лекуват с най-съвременно прицелно лечение.
- Доколко начинът на живот е предпоставка за възникване на рак на яйчниците?
Начинът на живот няма отношение към развитието на рак на яйчниците. За разлика от рака на маточната шийка няма значение дали болната е имала предшестващо страдание от човешки папиломен вирус или друго заболяване. Честите възпалителни заболявания на яйчника също не са предпоставка за развитието на рак. Няма доказана връзка на този вид рак при хора с чест контакт, с различни химични вещества, бои, прахови процеси и др. Честотата на рак на яйчника е една и съща при раждали и нераждали жени.
- Как се поставя диагнозата за заболяването и какво лечение се прилага най-често? Има ли новости?
Диагнозата най-често се поставя чрез извършването на ехография на коремни органи и малък таз и при съмнителна находка, задължително трябва да се проведе скенер с контраст, а също така може да се проведе за стадиране позитронно-емисионна томография – тъй нар. ПЕТ/СКЕНЕР. След установяването на стадия и разпространението се преминава към оперативно лечение, което цели напълно премахване на тумора или поне максималното му намаление с последваща химиотерапия. Тя се основава на точна оценка на хистологичният вид, степента на диференциация на тумора, неговото разпространение и някои други фактори. Задължително е изследването за BRCA 1/2 мутация. Наличието на тази мутация и запазената чувствителност на туморите към платинови лекарства позволява да се продължи с тъй нар. прицелно лечение, което има изключително добър лечебен ефект, удобството да се прилага под формата на таблетки през устата и да се понася много по-лесно от традиционната химиотерапия.
- Кое е най-важното, което казвате на свои пациентки, които сте диагностицирали с това заболяване?
-На всички пациентки, които са се явили при мен с тази диагноза, освен в най, най-ранните стадий обяснявам необходимостта да проведат профилактична /адювантна/ химиотерапия, за да може заболяването да се изкорени и те да изживеят пълноценно живота си.
-Проф. Дудов, в качеството Ви на председател на Българско Онкологично Научно Дружество, инициирахте провеждането на XIV-та Национална научна конференция по Медицинска онкология с международно участие (20-22 април 2017 г., гр. София). Каква е вашата равносметка в края на форума?
Българската медицинска онкология се развива с изключително бързи темпове и не отстъпва по качеството си и иновативните терапии на европейските и световни изисквания. Представиха се много данни на онкологичните центрове в страната, които доказват това високо ниво на лечение на раково болните в България. Изключително високи са стандартите, които се постигат в областта на медицинската онкология, лъчелечението, нуклеарната медицина, молекулярната патология и други пряко свързани области. Това се потвърди и от диалога, който се проведе с лекторите от чужбина – от водещи клиники и медицински институции, чиито данни нямаха разлика с посочените в страната. Голямо количество клинични изпитвания се провеждат в България което води до развитие на изследователите, като резултатите се публикуват в престижни международни издания.
-Кои акценти от срещата бихте отличили като най-атрактивни и важни?
Трудно е да се отличи една локализация като търпяща най-голямо развитие по отношение на лечението. Имунотерапията е много обещаваща възможност при недребноклетъчния рак на белите дробове, такива са още комбинацията от BRAF- и MEK-инхибитор при метастатичния BRAF V600-позитивен меланом, както и CDK 4/6-инхибиторите при метастатичния хормонозависим рак на гърдата. Важна е ролята и на пероралните средства в лечението на метастатичния кастрационно-резистентен рак на простатата.
Изключително важен е напредъка в лечението на рака на яйчника, при което след дълги години на липса на нови подходи навлезе също прицелно лечение, при група пациентки все още чувствителни на платина-базирани режими, които могат да продължат лечението си с него, с отличен резултат и огромно удобство. Това лечение се приема през устата и има много по-малко нежелани лекарствени реакции в сравнение с класическата химиотерапия.
-Ако трябва да очертаете най-актуалните трендове в съвременните терапевтични подходи във Вашата област, кои биха били те?
-Тенденцията в последните години е класическата химиотерапия с цитостатични агенти все повече да отстъпва място на по-ефективни и имащи по-малко нежелани реакции лекарства, каквито са прицелната, ендокринната и имунотерапията. Последната е поле с много големи все още неразкрити възможности и ще намира приложение при все по-голям брой локализации.


-Допреди година-две Имуноонкологията се смяташе за бъдещето на Онкологията, докато към днешна дата вече се говори все по-често за нанотехнологии, изкуствен интелект и пр. Вашият коментар?.
-Имуноонкологията за момента е и настояще, и бъдеще – все пак в някои центрове, включително в клиниката която оглавявам, тези средства вече се използват рутинно. Засега те се ползваха при малигнен меланом, а предстои приложението им буквално до седмици и при някои видове рак на белия дроб. Имуноонкологията навлиза и при локализации като рак на пикочния мехур, бъбрека и някои други тумори, за което разбира се трябва допълнително да се получат данни, за да се приемат тези нови показания като сигурни от регулаторните агенции. Нанотехнологиите засега изглеждат като малко по-далечно бъдеще поради изключително високата цена на разработването им и все още ненапълно изясненото им приложение в медицината. Също така включването на лекарства в нано частици, все още предстои да се усъвършенства и да се получат стабилни лекарствени продукти.
Изкуственият интелект звучи на първи прочит малко застрашително за лекаря и като нещо, което би могло в даден момент да изземе функциите му – но това е все още в сферата на фантастичното. По-скоро би могъл да бъде изключително полезен инструмент в помощ на медицинските специалисти и още по-важно – на пациентите. Така за минути ще може от огромни бази данни да се получава информация и да се правят съответните изводи, което ще спести време от клинични изпитвания и новостите в лечението ще идват по-бързо при пациентите.
ак изглежда тази своеобразна „машина на времето"? Какви са предизвикателствата на миналото, постиженията на настоящето и иновациите на бъдещето?Предизвикателствата на миналото бяха трудността да се постигне такова лечение, което изборно, прицелно да поразява туморните клетки, както навремето си го е представял Пол Ерлих – „вълшебни куршуми", които да поразяват болните тъкани. Сега вече има такива лечения, но имаме предизвикателството да намерим при всеки отделен пациент тези мишени /таргети/, които да бъдат поразени от прицелното лечение с вече наличните „вълшебни куршуми". Това стана възможно чрез генетичното профилиране на туморите на всеки отделен болен. А бъдещето трябва да ни даде възможност и натам са насочени търсенията най-детайлно да се изследва на молекулярно ниво тъкан и кръв от болния пациент и да се съставя персонифицирана лечебна програма.
-По време на конференцията бе засегната и темата за карцинома на гърдата и новостите в лечението на тази локализация. Кои моменти бихте очертали като най-важни от представените данни в областта на хормонопозитивния напреднал рак на гърдата?
-Гост-лектор - проф. д-р Диана Луфтнер от болница „Шарите" в Берлин представи изключително добри резултати от проучванията, а и от собствен опит, при приложение на CDK 4/6-инхибитори в комбинация с ендокринна терапия в първа и втора линия на лечение. Тези лекарства тепърва ще навлизат като стандарт в нашата работа и остава да натрупаме практика с приложението и справянето с нежеланите им ефекти. Аз смятам, че пациентките получават още една добра алтернатива за лечение чрез тях.
В дискусията беше засегнат въпроса за избързването с прилагане на химиотерапия при пациентки, чието лечение все още може да продължи с ендокринна терапия – лечение което се понася много по-лесно и е много по-физиологично от класическата химиотерапия.


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент