07:25 ч.

06.11.17

5 мин.

0

12

0

Ще осигури ли държавата достъп до природен газ

от Илия Илиев, енергиен експерт |

Ще осигури ли държавата достъп до природен газ

Натрупаните пари за втора пенсия може да се използват за газификация на домовете


Демокрацията в България би трябвало да гарантира на своите граждани избор и равноправна конкуренция, която да дава достъп до качествени услуги в здравеопазването, мобилните комуникации, транспортните връзки, достъп до електричество, ВиК, интернет, качествено образование, работа и социални придобивки.


Една услуга, която изостава на фона на другите, е достъпът до природен газ. Дължи се на това, че липсва държавна подкрепа и проекти за разширяване на газопреносната и разпределителната мрежи. Това принуждава българите да използват основно твърдо гориво или електричество, без да имат избор за доставка на природен газ, дори и ако са готови да плащат малко по-висока цена за този изключително екологичен продукт.


Несъмнено, част от населението на страната живее в енергийна бедност, което също затруднява всяко желание за промяна на съществуващия модел на зависимост от естествените монополисти по места. Има и домакинства, които искат да се присъединят към изградената газова мрежа, но нямат заделени средства за вътрешна газова инсталация. В случая държавата, претендираща, че прави социална политика, може да създаде административни механизми, които да стимулират и улеснят това тяхно желание. Естествено, не даром или чрез мерки, които може да бъдат определени след това като държавна подкрепа.


Защо например да не се мисли върху нормативна промяна, позволяваща


част от средствата от системата за пенсионно осигуряване


(по-точно от втория стълб на допълнителното задължително осигуряване) и натрупаните там пари на гражданите, да могат да се ползват за закупуване на вътрешна инсталация или за присъединяване към мрежата, а не да се чака, когато хората се пенсионират да им се изплатят накуп. Както държавата позволява на частно дружество да оперира с парите които носят на дружеството доходност, така трябва да позволи на гражданите да ги използват преди да се пенсионират за да подобрят социалния си статус.


Необходимо е държавата да се включи в инвестиционните проекти за газификация на бита и бизнеса. Единственото, което е нужно за целта, е бързото изпълнение на мерки за финансова подкрепа за газифициране като програма „Региони в растеж". Там битовата газификация се извежда като една от мерките, с които може да се постигне 30% спестяване на първична енергия за отопление.


Една видимо успешна програма за енергийна ефективност е „Националната програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". При реализиране на подобна програма за изграждане на нова мрежа от ниско и високо налягане, без същия финансов размах за газифициране, средногодишно ще са необходими около 140 млн. лв. По схема с балансиран растеж от подобна инвестиция първоначално ще могат да се възползват над 250 хил. домакинства. Стъпка за сигурност на жилищното топлоснабдяване.


Най-масовият тип газифицирани жилища у нас са от 70 до 90 кв.м. Този тип жилища през зимния период са заплатили средно-месечно за отопление, готвене и топла вода по 113 лв.


Една такава програма като допълнение на програмата за енергийна ефективност ще донесе спокойствие на домакинствата и ще повиши тяхната финансова стабилност. Тя би била лесно изпълнима само с координация между лицензираните компании, изпълнителната и местната власт.


Друга стъпка, която може да се направи, е при проектиране на сградна инсталация за всяка нова сграда, когато се проектира ВИК и електрическа инсталации, да се включва и газовата, но е нужно обществено обсъждане заедно с камарата на строителите.


Мерки за бюджетни икономии за държавната и общинска администрация могат да бъдат преминаването на административни сгради, училища, детски градини от твърдо гориво или газьол на природен газ.
Като цяло политиките на ЕС насърчават хармонично териториално, икономическо и социално развитие на съюза. В домовете на европейските държави се използва природен газ още от средата на миналия век. В този контекст


България няма аналог с дял от едва 3% газификация


Голяма част от производствата в Европа също са на природен газ и у нас има перспектива за развитие на производство чрез природен газ. Като предприятия в сферата на енергетиката, химията, фармацевтичната, металургичната промишлености и други.


В сектор Строителство потреблението на природен газ обхваща производството на цимент, тухли и строителни материали. В съседна Гърция от 2009 г. досега има отлив на инвестиции, причинени от спад в производството на цимент с 52%. Ниша която България веднага може да заеме.


Производството на стъкло, имащо огромен потенциал за развитие в България, от което се произвеждат порцелан, керамика, тъч скрийни за лаптопи, телефони, телевизори, оптично стъкло и всякакво друго стъкло, необходимо на всички нас. А довършването на всички магистрали и местоположението на България ще спомогне за бързо транспортиране на готовата продукция. Това ще оформи страната ни, като бъдещ център за стъклопроизводство на Балканите.


На Балканския полуостров има повече припокриващи се проекти за енергиен транзит, от колкото в другите региони в Европа. Прогнозите на Главна дирекция „Енергетика" към Европейската комисия са, че до 2030 г. Европа ще консумира 380 млрд. куб. м. газ. Завършването на пилотния проект Южен газов коридор, предвиден за четвъртата голяма ос за доставки на газ за Европа, е


една от основите за създаването на газовия хъб „Балкан"


Създаването на бъдещия Хъб „Балкан" ще очертае една реалистична пътна карта за енергиен транзит, която ще преодолее съществуващите бариери, като предостави желаното ниво на сигурност на доставките. Може да се прогнозира, че ще доведе до:
1. По ниски цени на природния газ;
2. Икономии за бизнеса;
3. Създаване на регулаторна рамка;
4. Увеличаване потреблението на природен газ;
5. Отваряне на страната към международните пазари;
6. Привличане на търговски доставки от черноморския басейн;


Преминаването на бита или бизнеса от еленергия на природен газ ще се отрази благоприятно на енергийния баланс и поддържането на енергийни мощности за високите зимни товари.


При разширение на мрежата с държавни средства в бъдеще, държавата ще спести от средствата за целева помощ през зимния период за определени групи от населението. Политиките в подкрепа на енергийно бедните, трябва да подобряват достъпа до енергийна ефективност за най-уязвимите групи.


Демократично е това общество, което гарантира равноправен достъп на своите граждани до всички социални услуги, защото добрата външна среда намираща, израз в устойчив икономически растеж ще доведе до подобряване на живота на българите. За това е необходимо е да се преосмисли подхода за модернизиране на газопреносната и разширяване на разпределителната мрежа.


Природният газ е горивото на близкото бъдеще и има своята възходяща тенденция в глобален мащаб. От общата потребявана енергия в света, природният газ набира скорост и достига 24%, след петрола - 33%, и въглищата - 30%.


Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили оплаквания от читатели за неуместни коментари.

Потребител · 17:04 · 11.11.2017
От какво те е страх той газът си мерише като има теч, ще разбереш. Това за проектирането на ВИК и ел. Заедно ми хареса като идея, защото така когато искаш се включваш или изключваш не като парното РОБ ДО ЖИВОТ.
Потребител · 17:52 · 10.11.2017
Аз не съм се включил на газ, защото ме е страх иначе до нас има тръба на Овергаз. Тази зима като видя колко ще бъдат сметките и ще преценя. Мойте кошии казват, че са доволни.
Потребител · 15:51 · 10.11.2017
Петков ли там как се казваш, аз живея в София и само за София Овергаз е единствения доставчик, за всеки град си има различен доставчик. Като ходих в офис на овергаз там ми казаха, че за 1 кубик е 0.75 лв, защо говориш глупости над 1000лв, а за доставната цена не мога да ти кажа.
Петков · 13:58 · 09.11.2017
Пенсии какви пенсии при сегашните условия на увеличаване никога няма да се пенсионираме ще работим до 100 години и парите натрупани за пенсия няма да можем да си вземем.
Делян · 13:54 · 09.11.2017
Ще измине още едно поколение докато България се газифицира или се подобри живота, живял съм в Испания и Холандия вземаш 1000 евро харячиш 500-700 без да се лишаваш от нищо. Сметката за тока зимата 300лв заплата 600-700лв лишаваш се от храна дрехи и спокойствие. Тоя приятел хубаво ги говори ама едва ли ще се случи нещо! В гадната крадлива България страната ни е хубава ама хората са ужасно зависливи!
Петков · 13:46 · 09.11.2017
Аз съм на ТЕЦ ама всяка пролет ми начисляват сметките от другите комшии допълнително. Иначе готвим на газ с бутилки и така му излиза сметката. В България неща стават много бавно и мудно. Трябва някой да вземе и да краде!
Иванов · 13:43 · 09.11.2017
Ще си караш на ТЕЦ!
Петков · 13:38 · 09.11.2017
Как ще се газифицирам като една инсталация излиза 5-7000лв а заплата ми е 800лв, как ще стане?
Иванов · 13:36 · 09.11.2017
Чух че цената на природния газ ще скача нагоре, към експерта - добре звучи написаното, но аз лично не виждам как ще се променят нещата на нас от 100 години само Русия ни доставя газ
Георги · 16:56 · 07.11.2017
Илийка в тези фондове мой човек, дали има някакви пари изобщо знаеш ли? Тея идеи като даваш според теб дали някой вече си е направил сметката да прилапа средствата? Някои от тези които продават ток, ще позволят ли да се газифицираме как мислиш?
Потребител · 10:34 · 07.11.2017
ИЛИйчо и ти ли се засили да крадеш пенсионни фондове че там има ли нещо изобщо
oпетков · 17:20 · 06.11.2017
За да се включа към газа първо трябва да ми се гарантира някаква цена на продукта и стабилност на движението на тази цена. Докато единствен вносител е Булгаргаз, единствен доставчик Газпром и единствен дистрибутор до дома Овергаз, това няма как да се случи. Въпрос към енергийния експерт: Каква е цената на 1000 м^3 за крайния потребител в момента? Аз ще му отговоря: над 1000 лв при положение, че доставната цена е около 250 долара.
Условия за писане на коментари
Напиши коментар Напиши Facebook коментар КирилизирайНовините навсякъде с вас


По всяко време, където и да се намирате, не пропускайте новините и събитията, които Ви интересуват. Изтеглете удобните и лесни за използване мобилни апликации за iPhone и iPad на Стандарт.


Standartnews for iPhone Standartnews for iPad
www.standartnews.com © всички права запазени За нас Контакти Условия за ползване Редакция Интернет реклама Реклама във в-к Стандарт Абонамент